Chùa Thanh Mai tọa lạc trên sườn núi Phật Tích thuộc địa phận xã Hoàng Hoa Thám, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Thiền sư Pháp Loa (1284- 1330) nguyên là Đồng Kim Cương, sinh tại làng Đồng Hoà, hương Cửu La, nay là xã Ái Quốc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Tương truyền, đó là một con người kỳ lạ. Ngài đã có đóng góp rất lớn cho Thiền phái Trúc Lâm, đã đào tạo ra cả một thế hệ học trò rất xuất sắc – khoảng trên 30 người; nuôi dạy hơn chục nghìn các tăng ni, phật tử; đúc ra rất nhiều các pho tượng; xây dựng hàng trăm chùa tháp. Năm 1308, Đệ Nhất Tổ Trần Nhân Tông lập lễ truyền đăng cho Pháp Loa. Đệ Nhất Tổ hiển Phật, Pháp Loa trở thành Giáo chủ của Giáo hội Phật giáo Đại Việt.

Viên Thông Bảo Tháp - Trúc Lâm Pháp Loa đệ nhị  tổ
Viên Thông Bảo Tháp – Trúc Lâm Pháp Loa đệ nhị tổ

Thiền sư Pháp Loa chọn chùa Thanh Mai là nơi tu hành nhiều năm. Chùa Thanh Mai nằm ở lưng chừng núi Tam Bang (chữ Hán, bang là tỉnh), giữa ba tỉnh: Hải Dương, Bắc Giang, Quảng Ninh. Nay gọi là núi Tam Bảo, hoặc Phật Tích. Đi từ chân núi lên đến chùa Trung – Thanh Mai chỉ chừng hai cây số. Khi sắp viên tịch, Thiền sư Pháp Loa có bài kệ:
Vạn duyên tài đoạn nhất thân nhàn

Tứ thập dư niên mộng huyễn gian

Trân trọng chư nhân hưu tá vấn

Na biên phong nguyệt cánh man khoan.
Tạm dịch:
Muôn duyên cắt đứt, một thân nhàn

Trót nửa cuộc đời mộng thế gian

Hỡi các môn đồ đừng gạn hỏi

Bên kia trăng gió đẹp mênh mang.
… Ngài trụ thế 46 năm. Theo di chúc của Pháp Loa, các phật tử đã đưa xá lỵ của ngài đặt tại Viên Thông Bảo Tháp phía sau chùa Thanh Mai. Mời các bạn xem ảnh, Viên Thông Bảo Tháp được xây dựng từ năm 1334, là một công trình kiến trúc độc đáo, rất đẹp.

(Thiền sư Huyền Quang- Đệ tam Tổ có trụ trì ở chùa Thanh Mai 6 năm (1324- 1330).)

Advertisements