Cấu trúc tổng thể của Am Dược yên tử còn được lưu lại trong các tấm ảnh chụp.

Đây là những hình ảnh cuối cùng của Am Dược, trước khi bị biến mất hoàn toàn trong công cuộc “trùng tu phật giáo”

Còn đây là những hình ảnh về Am Dược “được trùng tu”

Nền bê tông cốt thép, chất liệu cũ bị vứt bỏ… Không còn từ ngữ gì để mô tả nét cổ kính nữa cả !

Advertisements